Marknadsföring i sociala medier

VÅRA TJÄNSTER

Sociala medier är fantastiska. En spännande värld av möten och interaktivitet. Tidigare envägskommunikation har ersatts med dialog. Det kräver strategisk förståelse för ett nytt kommunikativt landskap.

Marknadsföring på Facebook
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring på Facebook och är vana hanterare av Facebook Business Manager.

Facebook är världens största sociala medie och har utmärkta plattformar för marknadsföring på flera olika sätt. Vi skapar kampanjer som vi ser till att mäta och utvärdera hela vägen till egen webbplats samt förtsäljning. På facebook kan vi arbeta med exponering, viral marknadsföring, tävlingar, undersökningar och content.

Marknadsföring på Instagram
På liknande vis så arbetar vi med kampanjer på Instagram. Detta fotobaserade sociala medie använder samma grunder för marknadsföring som Facebook men attraherar lite andra målgrupper och kan användas till lite andra former av kampanjer.

Marknadsföring på Linkedin
Linkedin är det professionella sociala mediet för människor i karriären. Det finns en bra grund för kampanjer och målgrupperna är tydliga.