Performance marketing och webbanalys

VÅRA TJÄNSTER

Cludev är experter på områdena performance marketing och webbanalys.

Webbanalys handlar förenklat om att förstå sig på beteendet hos besökare av en webbplats och använda dessa insikter för att kontinuerligt förbättra och optimera webbplatsen gentemot uppsatta mål och strategier.

Performance marketing innebär att vi hela tiden fokuserar på effekten av våra marknadsinsatser. Genom god mätning så kan vi mäta utfallet från första kontakt till en eventuell försäljning.

Det är idag relativt enkelt att samla in data (t.ex. trafikkällor, sökningar, klick, delningar, transaktioner, flöden, populärt innehåll, trender, prestanda och avvikelser) med verktyg som Google Analytics. Svårigheten ligger i att förstå och använda datan över tid. Här är vi experter som genom data får fram konkret och hård fakta. Med den egna webbplatsen som benchmark kan vi över tid visa utveckling av webbtrafik och förbättrade resultat sett till försäljning, kundinteraktion, ROI eller andra mätbara mål.

Att arbeta kontinuerligt med webbanalys hjälper företag att på ett djupare plan förstå vilka besökarna är, vad besökarna gör och varför. Kontentan är att med utgångspunkt i verklig insikt och fakta fatta rätt beslut, istället för på gissningar och magkänsla. Det skapar förutsättningar för er att mäta mål- och effektuppfyllnad i varje digital kanal, så att nytta och värde säkerställs med varje digital investering ni gör.

Hör av er så berättar vi mer om hur vi arbetar med webbanalys och performance marketing.